Els Nostres Valors

Estabilitat Laboral: Ribes & Casals és una empresa tèxtil que dóna feina a més de 150 persones, el 95% d'aquests treballadors tenen contracte de treball indefinit, i tenen una antiguitat laboral mitjana en l'empresa de 20-25 anys, per la qual cosa es pot afirmar que Ribes & Casals, és una empresa compromesa amb l'estabilitat laboral dels seus treballadors, i amb aquests treballadors compromesos amb el projecte empresarial. Com a anècdota direm que cada any es jubilen treballadors que han treballat al voltant de 50 anys en l'empresa.
Servim als nostres clients: ens esforcem a donar el millor servei i el millor tracte als nostres clients, sense ells tot això no seria possible. Cuidem els detalls, seleccionem els teixits, proporcionem varietat i donem una atenció personalitzada.
Formem als nostres venedors, durant la primera etapa laboral dels nostres treballadors transcorre el període d'aprenentatge, en el qual s'aprenen els diferents teixits, les seves utilitats, com fer una venda, i altres tasques com tallar, plegar, cuidar les seccions, etc, formant així a grans professionals que puguin donar un bon servei als clients.

Seleccionem als nostres proveïdors: coneixem als nostres proveïdors per així poder garantir que aquests compleixen els drets socials.
Compromís Social: col·laborem amb diferents associacions que ajuden a persones desfavorides, ajudant de forma econòmica i de forma material aportant teixits.
Medi ambient: col·laborem amb el medi ambient, reciclem i treballem per  consumir poca energia.
Fomentem la costura: és creativitat, artesania, estalvi, i sobretot molta il·lusió.